احساس های عاشقانه

عاشقانه * اس ام اس * عکس هنرمندان

by : x-themes

 

 

پــایــیــز است

نــفـسـهـا در حـال ریخــتــن

بیــا و مــرا از مـن بگیــر

که بی تــو ...پــایـیــز تــنهــاتـرم می کـنــد!
 
 
 
تـو فکـر کـُن سیگـآر کِشیـدَن ژسـت مردانـه ای اسـتـ ...

امـا آتـَش گرفتـَن و بی صِـدا سوختنـش کاملـن زَنانـِه اسـتـ !
 

دخترک گریه نکن..

اینجا روزی بهشت بود و تو.......حوا.

مرا ببخش.قول میدهم به زودی آدم شوم.

 

آهای ســـرنــوشــــت . . . ، اسکار حق توست . . . ســالــهــاســت کــــه هــــمـــــه مان ، را فـــــیــــلــــم کــــــرده ای . . .

 

شـب اول قـبـر را زیـادﮮ بـزرگـش ڪـرده انـد!!!

خــود مـטּ وقـتـــﮯ هـرروز چـشـم بـاز مـیـڪـنـم . . .

فـشـارش را احــسـاس مـیـڪـنـم!

اصـلـا درد نـدارد مـثـل یـڪــ نـــوازش وحـشـیـانــﮧ اسـت . . .!

 

 


پنجشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۲| 13:57 PM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

هـــِــی پـــــســـــر ؛


مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . یـکــ انـســانـــم ... هـمـانــنــد ِ تــو ...
امــــــــــا . . .

عـقـایـد ِ پـدربـزرگـانـمـان ، نـگـاه ِ هــیـزِ مـردُمـانـمـان ، مــرا مـتـفـاوت از تـــو مـیـخـوانـد !

تـفـاوتـی کـه هـیـچـوقـت لـمـسـشـان نـــکـردم ... اصـلاً
کــدام تــفـاوت ؟!!؟

مـن ابـرو بـرمـیـدارم ... تــو هـم بـرمـیـداری ! آرایـش مـیـکـنـم ... تــو هـم مـیـکـنـی !

گـوشـواره مـیـنـدازم ... تــو هـم مـیـنـدازی ! لــوس حـرف مـیـزنـم ... تــو هـم مـیـزنـی !

مـــــــن و تــــــو تـنـــها یـــکـــ تـفـاوت داریـم ...

دوسـتـی ِ مـن بـا جـنـس ِ مـخـالـف ، دوسـت داشـتـنـش ، هـم آغـوشـیـش ، بـوسـیـدنـش ...

یـعـنـی فــاحــشــگـی !!

امــا بـرای تـو ... یـعـنـی آزادی ، جـوونـی کـردن !!!!

مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . حـتـی اگـر فـاحـشـه بـاشـم ،

کـارهـایـم زنـانـه اسـت ... افـکـارم زنـانـه اسـت ... دوسـت داشـتـنـم زنـانـه اسـت ...

تـکـیـه کـردنـم بـه یـکــ مـــَــرد ، زنـانـه اسـت ...

مـن بـا تـمـامِ تـفـاوت هـا پـای ِ جـنـسـیـتـم ، زنـانـگـی ام ایـسـتـاده ام ...

امــا تــــــــو چـی ؟؟ مــ ـردانــ ـگــی ات را بـه چـه مـیـفـروشـی ؟؟؟؟


مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . فـاحـشـه یـا بـاکـره فـرقـی نـدارد !

مـــــن بــــه جـــنــســیــتــم افــــــــتــــــخــــــا ر مـــیـــکــنــم . .

 

خـــدا را هم فریــب داده اند چشمـ هات

وگـــرنه همان سالِ رفتنَــت باید

تمـام شده باشد دنیـــا !

 

 

 

شنبه ۹ شهریور۱۳۹۲| 0:29 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

بــیــچــارهـ زَن !
کـــهـ " زنـــ ــــا نــِـهـ تــــ ــــریــــن " احــکامـَــش را مـــَـردان میـــنویـــسـنــد!!!

 

دل یک زن تمــــام دنیــــــای اوست...


شــــاه دنیـــــایش باش ای مـــــرد...


نه ســــردار سپـــاهی کــــه احســــاسش را


در هــــــــم میشکنــــــــد...!!
 
 
هر کــه مـرآ مـی بـینـد

عـآشـق تــو مـی شــود

از
چشمهایم؛

به خانه ی
دلَم برو!

 

طــعـــم بـــوســه هــای مـــرا مــی دهـد تــمـــامِ تـــنــَـــت

حــالا مــی خـــواهــی بــــروی ؟!

بــــــــــــــــرو !!


یکشنبه ۳ شهریور۱۳۹۲| 8:44 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

 

دریاستْ تنَت

موّاج و طوفانی

بگذار غریقِ تو باشم.

 

 

دوستت داشتم

آنقدر که نفهمیدی

تو قدت به عشق

نمی رسید
 

 

برایم سیگاری آتش بزن

میان لبهام بگذار و دور شو

پراز باروتم!!!

 

دیگـر به هیـچ چیز مردان اعتمـآد ندارم

جُــز...

یک پارچگیـشان در نـآمـردی!
 
بـه دلــم می گویـم


آن یوســـفی که به کنعــانش برگشـــت استثنــا بود ...
تو غمت را بخـــور

 


 

سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲| 2:7 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

 

زن ...دلش میخواهد لباس بدون آستین بپوشد


دلش میخواهد موهایش را باز بگذارد


دلش میخواهد پاشنه بلند به پا کند


ذات زن این است که به خود برسد


و مانند طاووس که تا متوجه نگاه دیگران میشود ... پرهایش را باز میکند خودنمایی کند


معنی کارش این نیست که فکرش یا خودش منحرف استتو ...


تو ...تویی که باید با دید دیگری به زن نگاه کنی


ای لعنت به کسانی که زیبایی زن را انحراف میدانند...

 

مــادر گفته بود رقص حــــرام است؛ نیاموختـــــم

اما حالا هــــرشب

با وُدکا و خیــالِ تــــو می رقصـــم

ببیـــن چه حرام در حرامی ساختــه ای از مــن !
 
 
 
رسم است
و جز این
قرآن خدا غلط می شود انگار
همین که هر بار
دو دقیقه مانده به دست هایت
ساعت می ایستد
و ساعت ساز می میرد!
...
می بینی!؟
بس که راس ِ لب به لب شدن با کاسه ها
تشنگی ماندنی شده است
به تمام آب ها
به تمام دست ها
شک دارم
خستگی ام را تازه نکن
از تو تا من سال های نوری راه است
که به هفته نکشیده
کاسه کوزه ها را می شکنیم
و ساعت ساز
نمی تواند ما را به هم برساند!
 
 
جمعه ۱۸ مرداد۱۳۹۲| 2:20 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

میگَن دُنیآ اِسمِش دُخـتَـــرُونَست، وَفآ نَدآره ،،!

خُب تُو جَــهـــآن صِدآش کُن بِبین فَرقی ب ِ حآلِت می کُنه ،،!!؟،

 

 

از هــر طرف که مــی روم

به خانـــــه ی
تـــــو می رسم


نعــوذبالله

خـــــدا شده ای مگــر؟!

 

خدا عاشقَــت شده استْ یقیـــن

وگـــرنه هیچـــوقت

ایـــن همه دیــــر نمیکــــردی !


مــــن ....

در جامعه ای زندگی میکنم ...

که به زنـــــان ... میاموزد ....

مراقب باشند کسی به آنها تجـــــــاوز نکند ....

اما ....

به هیچ مردی ... نمی آموزد ....

که به کسی تجــــاوز .... نکــــــــــند ....!!
 
 
 
 
یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲| 2:1 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

در سرزمـــــــین من

کــسی بوســـــــــــه فـــــرانـــــسوی بلد نـــــیست..

اینجا مـــــــــثل آلـــــــــمان پـــــل عــــــــــشقـــــ ندارد....

از گـــــلـــــ رز هلـــــنـــــدی هم خـــــبـــــری نیستـــــــــ..

اینجـــــا عــــــشـــــق یعـــنی ایـــــنکه

بخاطـــــر چـــــشم های دور و برت

روزهـــــــــا باشـــــد کـــــه معشــــوقـــــــت را

فـــــــــقـــــط از پشـــــــت گوشـــــی

بوســـــــــیده بـــــاشــــی!
 
 
مرבمـ کشـــور مــَن ...√ با نفـــرت بیش تـَری به صحنــه ی بوسیـבن בو عاشقنـگاه می کننـב√ تا صحنـه ی اعـבام یــک نفر√ زیستــن با این مردمـ פֿـطرناک استــ...
 
خداحافظی بوق و کرنا نمی خواهد
خداحافظی دلیل
بحث
یادگاری
بوسه
نفرین
گریه
...
خداحافظی واژه نمی خواهد!

خداحافظی یعنی
در را باز کنی
و چنان کم شوی از این هیاهو
که شک کنند به چشم هایشان
به خاطره هایشان
به عقلشان
و سوال برشان دارد
که به خوابی دیده اند تو را تنها!؟
یا توی سکانسی از فیلمی فراموش شده!؟

خداحافظی یعنی
زمان را به دقیقه ای پیش از ابتدای آشنایی ببری
و دستِ آشنایی ات را پیش از دراز کردن
در جیب هایت فرو کنی
و رد شوی از کنار این سلام خانمان سوز

خداحــــافظی
" خـــداحافــــــظ " نمیخــــواهد!

 


 
پنجشنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۲| 6:40 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

 

 

مــــَرا آنگونه کـــــــه دوست داری تَصــَـــــوُر نَکُن!

مَـــــــن سوژه ی گالــــِری پـرتـره ی عَکسـهایَـــت
نیستَم!

مـــــَن هَمینَم...بِـــدونِ فتــوشــاپ!!

 

یکـــــــــ قدم که به سمتتــــــــــ می ایمـــ

یک قدم عقبــــــــــــ تر میروی

کاش میدانستی پا برهنه روی سیم خاردار جـــــــــــلو آمدن

چقــــــــــــــــــدر درد دارد....

حوا بودن تاوان سنگینی دارد...

وقتی آدم...

برای هر دم و بازدم هوا نیاز دارد...


شاید یادَت نیاید!
تمامِ لبخند هایِ گاه و بیگاه!
غصه هایی که در دو پاراگراف شعر خلاصه میشد!
گریه هایی که در شکلک هایِ مجازی ریخته میشد!
شایَد ؛ حتی تک تک جملاتِ بی سر و تهمان از ذهنَت بیرون
رفته باشد!
شاید ؛ ادبیاتِ افتضاحِ من هم یادت نیاید!
اما ببین!
دلتنگی چه به روزِ آدم میاورد!
که باکی از تمسخر نیست!
تمسخرِ چیدمانِ در هَمِ کلماتی که خودت بهتر از من میدانی! ...
شاید هیچ کدام یادت نیاید!
اشکالی ندارد!
من یادم است!
جایِ هر دویِمان یادم است!
یادِ لبخند هایَت ؛ خنده هایَم!
یادِ غصه هایَت ؛ گریه هایَم!
یادِ دیوانگی هایِمان حتی! ...
آنقدر یادم هست که تکه کلامم این روزها یادش بخیر شده است!
یادش بخیر!
یادَش بخیر!
یادش بخیر!
و شایــَد باید نوشت!
یادَتـــــــــ بخیر ....

 
 
 
 
 

تماґ فڪر هایـґ را ڪرﬤه اґ

بهتریـטּ راه همیـטּ است ڪہ یڪ شب زلزلہ اے بیایـﬤ

قاره ے مـטּ را بہ قاره ے تو نزﬤیڪ ڪنـﬤ

هماטּ شب مـטּ تنها جاﬤه ے مانـﬤه تا رسیـﬤטּ را بـﬤوґ

و بـﬤوґ

... و بـﬤوґ

صبح تو را ڪنارِ خانہ جنگلے ڪوچڪے ببینـґ

ڪہ بےقرارِ آمـﬤטּ مـטּ ایستاﬤه اے

با سرِ انگشتاטּ مرﬤانہ ات موهاے سیاهـґ را پشتِ گوشـґ بزنے

و با مهربانے بپرسے

صبحانہ ناטּ محلے مےخورے با پنیر و گرﬤوے تازه؟؟

 


 
 

 

یکشنبه ۲۶ خرداد۱۳۹۲| 16:5 PM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

تابستان داغــی خواهد بود

من اما دلم...

دیگر به این زندگی گرم نمی شود!

دست به دامن خدا که میشوم ،
چیزی آهسته درون من به صدا در می آید که نترس !
ز باختن تا ساختن دوباره،فاصله ای نیست !

 

 

بدون اینکه “مار” ی در کار باشد
مزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…

 

پرواز چه لذتی دارد؟

وقتی

زنبور کارگری باشی

که نتوانی

عاشق ملکه بشوی؟

 

 

لنگه های چوبی در حیاطمان،گرچه کهنه اند

جیر جیر می کنند

اما محکمند

خوش به حالشان که لنگه ی همند!  
 
 
 
 
جنگل …فقط سوختنی نیست …خوردنی هم هست …من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام …
 
 
 
فاحشه کسی است که در زندگیش از همخوابگی
با بزغاله نگذشته است ! اما قصد دارد با
دختر باکره ازدواج کند !
پنجشنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۲| 0:57 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

رویاهایم را میگذارم پشت در …

بیچاره رفتگر …

چه بار سنگینی دارد امشب.

بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست !!!!

سرعت رنگ عوض کردن آدماست...
 
شـــب ها،

بغــــض گـــلویـم را مـی گیـــــرد؛

روز هــــا روزگـــــار ...!
 
 
هـر رد پای آهـویے را ڪـہ دیدی دنبالش نڪـن !

ایـن روزها زیادند گرگ هایے ڪـہ

بـا ڪفش های آهـو

تو را بـہ قتلـگـاه مے برند...
 
 
همـچـون ساعـت شنی شــده ام

کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد

و الـتـمـاس مـیـکــنــد

یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم …
نه …! !

لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !

بــگـذاریــد تــمام شــوم

دوشنبه ۲۰ خرداد۱۳۹۲| 3:45 AM |سارا| |

❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-

ϰ-†нêmê§